Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Barcelona i districtes

Informes territorials

La Ciutat de Barcelona i els seus districtes

Panoràmic 2016Panoràmic 2015Panoràmic 2014

Informe Districte Ciutat Vella

Ciutat Vella és un dels districtes que concentra un major nombre d’entitats. Amb una estimació de 978 associacions, una per cada 102 habitants. Entre les novetats de l’anàlisi de l’edició d’enguany presentem l’anàlisi de les entitats de segon nivell o superior que tenen una presència molt important al districte.


Informe Districte Eixample

L’Eixample és el districte amb el major nombre d’associacions de la ciutat, el 18% del total. Us presentem en aquesta edició una anàlisi de les entitats que es poden correspondre a les entitats de base associativa. A l’Eixample, una de cada tres organitzacions són entitats de base, per sota del conjunt de la ciutat.


Informe Districte Sants-Montjuïc

S’estima que a Sants-Montjuïc hi ha 600 entitats, una entitat per cada 302 habitants. El 84% de les entitats del districte són associacions de base, aquestes entitats presenten una articulació menor a la resta d’organitzacions analitzades. En el conjunt del districte, el 74% de les entitats formen part de, com a mínim, una organització de nivell superior.


Informe Districte les Corts

El 5% de les associacions de Barcelona tenen seu al districte, es calcula que hi ha 1 associació per cada 263 habitants. Entre els àmbits sectorials d’actuació predomina el d’acció social (26%), per sobre de la mitjana de la ciutat.


Informe Districte Sarrià-Sant Gervasi

El 9% de les entitats de la ciutat tenen seu al districte. Aquestes presenten una edat mitjana de 27,9 anys, 4 punts per sobre del conjunt de la ciutat (25,3 anys). L’articulació de les entitats del districte és lleugerament inferior a la que es presenta al conjunt de la ciutat, el 63% de les entitats de Sarrià-Sant Gervasi formen part, com a mínim, d’una organització de nivell superior.


Informe Districte Gràcia

El districte de Gràcia compta amb una estimació de 550 organitzacions. Es caracteritza per un teixit associatiu molt dinàmic que es representa a través de l’anàlisi de la constitució de les organitzacions del districte, dues de cada tres entitats del districte es troben articulades, formant part, com a mínim d’una organització de nivell superior.


Informe Districte Horta-Guinardó

Al districte d’Horta-Guinardó s’estima que hi ha 385 entitats, representant el 7% del total de la ciutat. Gairebé 9 de cada 10 entitats del districte són entitats de base associativa. Entre els àmbits d’actuació en destaquen les entitats comunitàries i veïnals que representen el 13% de les entitats del districte, un percentatge superior al que es presenta pel conjunt de la ciutat.


Informe Districte Nou Barris

Nou Barris concentra una quantitat estimada de 450 associacions, una per cada 366 habitants. El 81% de les entitats del districte són associacions de base associativa. El nivell d’articulació d’aquestes associacions és inferior al que presenten la resta d’organitzacions, 54% i 80% respectivament formen part de, com a mínim, una organització de nivell superior.


Informe Districte Sant Andreu

A Sant Andreu es calcula que hi ha 385 entitats, una per cada 381 habitants. La gran majoria són associacions de base associativa (91%), una proporció 13 punts percentuals per sobre del conjunt de la ciutat. El 62% de les entitats del districte formen part de, com a mínim, una organització de nivell superior.


Informe Districte Sant Martí

S’estima que a Sant Martí hi ha 637 entitats, una per cada 466 habitants, essent el tercer districte amb més entitats de la ciutat. El 30% de les entitats es van constituir abans dels anys 80, presentant una edat mitjana pel conjunt d’entitats districte superior a la que es dona a la ciutat. El 79% de les entitats del districte són associacions de base associativa. Aquestes associacions s’articulen en una proporció inferior a la resta d’organitzacions, 62% i 77% respectivament, formen part de com a mínim una organització de segon nivell.


Informe Districte Ciutat Vella

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Ciutat vella de la ciutat de Barcelona. Ciutat Vella és un dels districtes que concentra un major nombre d’entitats. S’estima que hi ha un total de 825 associacions -1 per cada 124 habitants.


Informe Districte Eixample

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Eixample de la ciutat de Barcelona. S’estima que l’Eixample és el districte amb el major nombre d’associacions de la ciutat, el 20% del total.


Informe Districte Sants-Montjuïc

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Sants-Montjuïc compta amb un ric teixit associatiu. S’estima que hi ha un total de 560 associacions.


Informe Districte les Corts

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Les Corts de la ciutat de Barcelona. S’estima que al districte de les Corts hi ha un total de 250 associacions -1 per cada 326 habitants.


Informe Districte Sarrià-Sant Gervasi

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. S’estima que a Sarrià-Sant Gervasi hi ha un total de 270 associacions -1 per cada 538 habitants.


Informe Districte Gràcia

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Gracia de la ciutat de Barcelona. Gràcia és el segon districte per taxa associativa de la ciutat, només superat per Ciutat Vella. S’estima que hi ha 1 associació per cada 251 habitants.


Informe Districte Horta-Guinardó

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. S’estima que a Horta-Guinardó hi ha un total de 320 associacions -1 per cada 519 habitants.


Informe Districte Nou Barris

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. El districte de Nou Barris compta amb 1 associació per cada 533 habitants. És a dir, s’estima que hi ha un total de 310 associacions.


Informe Districte Sant Andreu

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. A Sant Andreu s’estima que hi ha un total de 325 associacions i la taxa associativa se situa en 1 per cada 451 habitants.


Informe Districte Sant Martí

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. Sant Martí és un districte on s’estima que hi ha 484 entitats no lucratives, és a dir, una per cada 484 habitants.El Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2015 és una realitat que volem posar al servei de la societat civil, les administracions i la ciutadania en general. L’informe 2015 mostra la força de l’associacionisme de la ciutat a partir de dades de dimensió i l’aprofundiment en diferents temes d’interès.

 


El Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014 és una realitat que volem posar al servei de la societat civil, les administracions i la ciutadania en general. L’informe 2014 mostra la força de l’associacionisme de la ciutat a partir de dades de dimensió i l’aprofundiment en diferents temes d’interès.


Informe Districte Ciutat Vella

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Ciutat vella de la ciutat de Barcelona. Ciutat Vella és un dels districtes que concentra un major nombre d’entitats. S’estima que hi ha un total de 825 associacions -1 per cada 124 habitants.


Informe Districte Eixample

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Eixample de la ciutat de Barcelona. S’estima que l’Eixample és el districte amb el major nombre d’associacions de la ciutat, el 20% del total.


Informe Districte Sants-Montjuïc

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Sants-Montjuïc compta amb un ric teixit associatiu. S’estima que hi ha un total de 560 associacions.


Informe Districte les Corts

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Les Corts de la ciutat de Barcelona. S’estima que al districte de les Corts hi ha un total de 250 associacions -1 per cada 326 habitants.


Informe Districte Sarrià-Sant Gervasi

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. S’estima que a Sarrià-Sant Gervasi hi ha un total de 270 associacions -1 per cada 538 habitants.


Informe Districte Gràcia

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Gracia de la ciutat de Barcelona. Gràcia és el segon districte per taxa associativa de la ciutat, només superat per Ciutat Vella. S’estima que hi ha 1 associació per cada 251 habitants.


Informe Districte Horta-Guinardó

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. S’estima que a Horta-Guinardó hi ha un total de 320 associacions -1 per cada 519 habitants.


Informe Districte Nou Barris

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. El districte de Nou Barris compta amb 1 associació per cada 533 habitants. És a dir, s’estima que hi ha un total de 310 associacions.


Informe Districte Sant Andreu

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. A Sant Andreu s’estima que hi ha un total de 325 associacions i la taxa associativa se situa en 1 per cada 451 habitants.


Informe Districte Sant Martí

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. Sant Martí és un districte on s’estima que hi ha 484 entitats no lucratives, és a dir, una per cada 484 habitants.