Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aplicatiu del Panoràmic

Qué és?

L’aplicatiu del Panoràmic és l’eina online que permet, a totes aquelles entitats que han participat en l’enquesta, visualitzar la informació dels qüestionaris realitzats i comparar les dades amb la resta d’entitats del territori.

Qui pot accedir-hi?

Un cop finalitzada l’enquesta, el Panoràmic revisa i valida els qüestionaris i facilita a les entitats participants i de segon nivell les dades d’accés a l’aplicatiu.
El projecte garanteix que les dades de cada organització seran privades però és possible sol·licitar accés a la comparativa general de les dades agregades, és a dir, la comparativa general de les dades de conjunt que són anònimes.

L’aplicatiu per a “Entitats participants”

Un cop finalitzada i revisada l’enquesta, el Panoràmic facilita a les entitats participants les dades d’accés a l’aplicatiu.
Mitjançant el botó “Accés a l’Aplicatiu” d’aquesta mateixa pàgina s’accedeix a l’inici de sessió.
Introduint el nom d’usuari i contrasenya podrem visualitzar els apartats “Entitat” i “Comparativa entitat” de l’àrea interna per a entitats participants.

Apartat “Entitat”

Aquest apartat permet a l’entitat participant visualitzar:
– les dades de la seva entitat i modificar-ne la informació tant de l’entitat com de la persona de contacte per tal de mantenir-ho actualitzat.
– l’historial de les enquestes realitzades per l’entitat i descarregar-les.
– informes suggerits pel Panoràmic en funció del tipus d’entitat i territori.

Apartat “Comparativa d’entitat”

Aquest apartat permet a l’entitat participant visualitzar:
– La comparativa de l’entitat respecte la resta d’entitats del mateix nivell, forma jurídica i àmbit d’actuació. Els gràfics són dinàmics i es possible actualitzar les dades modificant els filtres laterals.

L’aplicatiu per a “Entitats de segon nivell” o “Usuaris convidats”

En el cas de les entitats de segon nivell, com ara federacions, el Panoràmic crea un tipus d’usuari específic amb el qual es possible visualitzar les enquestes realitzades d’un grup determinat d’entitats.
Aquest tipus d’usuari també participa en l’enquesta i per tant, en accedir a l’àrea interna per a entitats de segon nivell també visualitzarà l’apartat “Entitat” i “Comparativa d’entitat” però a diferencia de l’entitat participant té accés també a “Enquestes” i “Comparativa general”.

L’usuari convidat és l’usuari que pot accedir puntualment a l’aplicatiu del Panoràmic i veure-hi la comparativa general de les dades agregades, és a dir, la comparativa general de les dades de conjunt que són anònimes. D’aquesta manera es possible treballar amb la informació obtinguda del Panoràmic sense mostrar les dades privades de les entitats.

Apartat “Enquestes”

Aquest apartat permet a l’entitat de segon nivell visualitzar:
– El llistat de les enquestes de les entitats a les quals té accés.
– Visualitzar i descarregar les enquestes a les quals té accés.

Apartat “Comparativa general”

Aquest apartat permet a les entitat de segon nivell i als usuaris convidats visualitzar:
– La comparativa de les dades generals anònimes obtingudes en el Panoràmic. Els gràfics són dinàmics i es possible actualitzar les dades modificant els filtres laterals.

Accés a l’aplicatiu

Ets una de les entitats que ha participat en el Panoràmic? Ja pots sol·licitar les dades d'accés per accedir al nou aplicatiu. Indica les dades de la teva entitat i de la persona que contesta. Un cop validades les dades de la vostra entitat us enviarem un correu electrònic amb les dades d'accés a l'aplicatiu.

* Nom de la persona que contesta (indicat en el qüestionari):

* Correu electrònic de la persona que contesta (indicat en el qüestionari):

* Nom de la teva entitat:

Gràcies.

ENTITATS I ORGANITZACIONS IMPULSORES: 

CABIIOTS_LogoNou_Horitzontalfpt-catala-logo-footterlogo-ffg-foteerlogoobrasocial2-footer

AMB EL SUPORT DE:

logo-gencat-footer

 

 

EQUIP DE TREBALL:

espai-equip-tecnic