Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Que és el Panoràmic?

El panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

Els objectius del panoràmic són:

Fer visible l’impacte real de les organitzacions

Ajudar a fer créixer les organitzacions.

Crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions.

Generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom

Millorar la transparència de les organitzacions
 

L’origen

Fruit del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona (2010-2011; 950 persones; 400 entitats; 177 propostes de millora del sector que podeu consultar aquí) des del CAB vam veure la necessitat de disposar d’una eina que ens permeti aprofundir en la realitat associativa. D’altra banda enteníem que aquest procés havia de desenvolupar-se conjuntament amb les entitats i havia de ser, no només un qüestionari i un informe, sinó una eina per facilitar l’apoderament i vertebració del sector associatiu.

Donant resposta a aquest objectiu durant el 2014 el CAB amb l’OTS (Observatori del Tercer Sector), la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Obra Social de La Caixa van teixir una aliança per dur a terme el “Panoràmic 2014″. Un projecte fet en col·laboració també amb l’Ajuntament de Barcelona, Torre Jussana-Centre de Serveis a les Associacions i la Direcció d’Acció Cívica i Comunitària.

El Panoràmic, ha estat i és un projecte innovador que ha permès elaborar l’estudi sobre associacions més gran que s’ha fet mai a la ciutat de Barcelona i que podeu consultar en aquest enllaç.

Per tant, aquesta és la continuïtat d’un projecte d’èxit. Per això s’amplia també les organitzacions implicades (Observatori del Tercer Sector, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Fundació Pere Tarrés i Fundació Bancària La Caixa).

Com ho fem?

El Panoràmic té dos grans eixos de treball: el procés participatiu amb les associacions i la creació d’una aplicació a internet per tal de gestionar la informació que es recull amb el qüestionari.

La participació fa possible el Panoràmic. Amb la implicació de les organitzacions participants es poden recollir dades sobre la seva dimensió i activitat, que aporten una visió pionera sobre el conjunt. Per fer-ho possible, s’ha elaborat un qüestionari on line que faciliti la feina.

Bidireccionalitat en la gestió de la informació. Amb el desenvolupament d’un aplicatiu de gestió de la informació a internet, les organitzacions podran accedir a les seves pròpies dades, les de les seves federacions de referència, estudis comparatius, pre-memòries, etc.

Execució del projecte

L’execució del projecte es duu a terme amb quatre fases que permeten un contacte i treball bidireccional amb totes les organitzacions que en formen part:

1. Definició de l’univers i elaboració del qüestionari que es realitza de forma participativa amb les entitats membres del CAB i/o implicades en el projecte.
2. Procés participatiu de recollida d’informació: oferir a totes les associacions de la ciutat de Barcelona (100% de l’univers) la possibilitat de participar en la recerca i formar part del Panoràmic.
3. Depuració i anàlisi combinant diferents metodologies d’investigació social, per a obtenir tant dades quantitatives com qualitatives.
4. Redacció i presentació dels resultats així com la seva interpretació i l’extrapolació a l’aplicatiu núvol.

L’equip

COMITÈ EXECUTIU
COMISSIÓ TÈCNICA
  • Carles Viñas i Joan Vilaplana – CAB
  • Cinta Guerrero i Laia Otero – OTS
  • Hungria Panadero i Eloi Sendrós – FFiG
  • Oriol Toro, Joan Rosinach i David Lozano – FPT
ENTITATS I ORGANITZACIONS IMPULSORES: 

CABIIOTS_LogoNou_Horitzontalfpt-catala-logo-footterlogo-ffg-foteerlogoobrasocial2-footer

AMB EL SUPORT DE:

logo-gencat-footer

 

 

EQUIP DE TREBALL:

espai-equip-tecnic