Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ús de les dades

Un dels elements identitaris del projecte Panoràmic és la seva vocació de generar coneixement sobre les entitats no lucratives del país, i compartir-lo per a que també el generin d’altres organitzacions. És per aquest motiu que posem a disposició de les universitats, centres de recerca i investigació, federacions i administracions les dades obtingudes per a que facin noves explotacions i reflexions que enforteixin el sector.

En els darrers anys han estat diverses les institucions i organitzacions que han aprofitat les dades del projecte Panoràmic per tal de fer la seva pròpia explotació, i també per a incorporar-les en les seves pròpies recerques. A continuació us detallem quines són les organitzacions i els projectes que han aprofitat les dades del Panoràmic, així com altres articles, recerques i documents que han utilitzat les seves dades per a complementar els seus continguts.

CESSIÓ DE DADES

2015

Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona – Evolució del moviment veïnal de Barcelona. Algunes dades significatives a partir del Panoràmic de les Associacions.

 

2016

EU-Russia Civil Society Forum – Report on the State of Civil Society in the EU and Russia

 

2017

La Confederació – Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017

Liquen Data Lab – Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals I socials mitxes a la ciutat de Barcelona

 

2018

Cooperativa Combinats – Diagnosi de l’associacionisme i voluntariat a Tarragona ciutat (No publicat)

Associació Finestra d’Oportunitat – Anàlisi de les associacions culturals de Catalunya  (Pendent de publicar)

La Confederació – Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

Federació Catalana de Voluntariat Social Lleida – Realitat associativa i del voluntariat a les comarques lleidatanes (No publicat)

L’Arada, creativitat Social SCCL – Recerca sobre les entitats d’economia social i solidària a les comarques centrals de Catalunya (No publicat)

Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Generalitat de Catalunya. 2018 – Informe de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya

 

INFORMES/ARTICLES QUE UTLITZEN DADES DEL PANORÀMIC

2018

Ajuntament de Barcelona. Departament de Transversalitat de Gènere – Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per a la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona (Almena Cooperativa Feminista)

Observatori de la Discapacitat Física – Voluntariat i discapacitat (Autors: Montse Fernández, Sandra López i Pau Vidal)

 

2019

Ajuntament de Barcelona. Direcció del Servei d’Acció Comunitària – Explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes 

 

2020

Coordinadora Catalana de Fundacions – Instruments i eines per millorar la transparència i la rendició de comptes

Xarxanet.org – Una radiografia a l’economia de les entitats

Web de Pep Montes – L’associacionisme: una força desaprofitada?

 

2021

Ajuntament de Barcelona – Participació i informalitat en el teixit associatiu de Barcelona

 

IMPACTES I RECULLS D’ARTICLES

2017

Revista Tornaveu. El Panoràmic, una foto de l’associacionisme en alta resolució

 

2018

Finestra d’oportunitat. La participació col·lectiva a Catalunya: un paradís?

 

2019

Revista Tornaveu. Associacionisme i sociabilitat. Reflexions crítiques

Revista Tornaveu. El repte de com millorar la base social de les entitats, al nou ‘Panoràmic’

Si voleu sol·licitar les dades anonimitzades de les diferents onades del Panoràmic per a fer-ne una explotació sectorial o territorial pròpia, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

ENTITATS I ORGANITZACIONS IMPULSORES: 

CABIIOTS_LogoNou_Horitzontalfpt-catala-logo-footterlogo-ffg-foteerlogoobrasocial2-footer

AMB EL SUPORT DE:

logo-gencat-footer

 

 

EQUIP DE TREBALL:

espai-equip-tecnic