Image Image Image Image Image Image Image Image Image

09 jun

By

L’aturada per la Covid-19 condiciona negativament l’economia de les entitats

juny 9, 2020 | By |

Les primeres conclusions de l’informe sobre l’afectació de la crsis de la Covid-19 mostra, una vegada més, una gran capacitat de reacció i d’adaptació a la situació, una gran resiliència i un reforç de la flexibilitat per part de les associacions

El Panoràmic ha presentat les primeres conclusions de l’afectació de la Covid-19 en el teixit associatiu català amb la publicació ‘Entitats en temps de Covid-19: més enllà del repte pressupostari’, un avançament de l’informe final que es presentarà el proper setembre. En l’estudi hi han participat fins a 60 organitzacions, entre federacions i associacions, amb seu en diversos punts del territori català. El teixit associatiu no ha estat aliè a aquesta conjuntura excepcional ni a les conseqüències que se’n desprenen a curt, mitjà i llarg termini. Entre  les més destacades, les noves normatives per a la realització d’activitats, les alteracions en les fonts de finançament i els ingressos percebuts, els canvis en les lògiques i processos subvencionals i les tensions en la tresoreria.

Els grups de debat, realitzats en format virtual, han comptat amb organitzacions procedents d’Olot, Vilafranca del Penedès, Reus, Lleida, Barcelona, Mataró i municipis del Vallès Occidental. Així mateix, s’hi han vist representats tots els àmbits d’actuació, des de l’acció social i fins a cultural, passant pel juvenil, el comunitari, la defensa de drets civils, la cooperació i l’esportiu, entre d’altres. L’estudi mostra com les associacions expressen cert desconcert a l’hora de valorar els impactes de la situació sobre l’entitat, sent els termes i les condicions amb les quals es recuperarà l’activitat i la vida pública, donat el caràcter presencial de l’activitat, el principal factor vinculat a la incertesa.

Efectes sobre les fonts de finançament

Els ingressos generats mitjançant recursos propis són la principal font d’ingressos de les associacions de Catalunya. En aquesta línia, l’aturada de l’activitat i les limitacions d’una possible reprogramació a curt termini, condicionen molt negativament l’economia de les entitats. En el marc de l’acció subvencional, condicionada per la suspensió de terminis administratius en relació amb diferents Decrets vinculats a l’Estat l’alarma, l’estudi aporta les següents propostes per part de les associacions: aplicació de mesures de flexibilització en els criteris de justificació de les subvencions, avançament del pagament del finançament dels projectes i definició del calendari de subvencions d’aquest 2020.

Oportunitat de noves respostes

L’estudi posa de manifest que l’adaptabilitat del teixit associatiu als canvis segueix sent una característica que aporta valor afegit al treball de les entitats. En aquest context, s’han potenciat algunes de les qualitats de les organitzacions, com una bona capacitat de reacció i d’adaptació a la situació, una gran resiliència i un reforç de la flexibilitat. Així mateix, per algunes associacions i federacions, aquesta conjuntura excepcional ha estat aprofitada per impulsar un treball reflexiu i organitzatiu de caràcter estratègic que ha permès detectar noves oportunitats a l’entorn, millorar la gestió interna i recuperar debats vinculats la dinàmica econòmica de l’associació.

Les primeres conclusions de l’informe també destaquen la importància de la base social, que ha permès el sosteniment d’un gran nombre d’entitats, tant pel que fa al manteniment o ampliació de les activitats, com de les quotes. El paper de les organitzacions de segon i tercer nivell, que representen el 6% del total de les entitats catalanes, ha estat clau en les actuacions de suport desplegades cap a les entitats de base. Així mateix, l’estudi conclou la importància de les xarxes veïnals de col·laboració i suport mutu ràpidament articulades, que han donat resposta a les dificultats econòmiques i socials derivades de la crisi de la Covid-19.

Info_EPCovid19