Image Image Image Image Image Image Image Image Image

04 jun

By

Els grups de discussió permeten una radiografia qualificada de la base social de les entitats

juny 4, 2019 | By |

Aquestes trobades serveixen per concretar i definir com es configura el repte de la base social, identificar febleses i fortaleses i aprofundir en mecanisme de gestió.

La base social i la participació en les entitats sense afany de lucre han estat els temes protagonistes ens els grups de discussió que es van realitzar durant aquest mes de maig en diversos municipis del territori català.  Balaguer, Barcelona, Terrassa, Manresa, Girona i Tarragona han acollit els diversos espais de debat en els quals hi ha participat diverses entitats participants en alguna de les edicions d’El Panoràmic.

Aquestes trobades formen part de la fase qualitativa del projecte i serveixen per concretar i definir com es configura el repte de la base social, identificar febleses i fortaleses i aprofundir en mecanisme de gestió. En aquesta línia, algunes de les conclusions dels debats mostren les dificultats en els relleus, especialment de les juntes i posen de manifest la diferència en la base social depenent de del seu àmbit d’actuació i la seva estructura tècnica.

Les persones participants també van posar èmfasi en les dificultats internes que troben en el treball diari, tant en temes de gestió com en la falta de mobilització i apoderament del voluntariat i la necessitat de millorar els mecanismes de presa de decisions. Pel que fa a les mancances de naturalesa externa, algunes de les observades són la falta d’espais de treball en xarxa o també les dificultats tècniques en què es troben les entitats per accedir a finançaments.