Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 nov

By

La base social, el gran repte de les entitats

novembre 27, 2019 | By |

Es relaciona majoritàriament amb el relleu en les responsabilitats, amb una participació activa de les persones vinculades a l’entitat, i amb la cohesió i sentiment de pertinença a l’entitat.

El Panoràmic ha presentat aquest dimecres les conclusions de la fase qualitativa del projecte que ha servit per concretar i definir com es configura el repte de la base social, un dels principals reptes de les associacions no lucratives a Catalunya. Les entitats participants han presentat una diversitat d’aproximacions a aquest concepte, de manera que respon més a un ús descriptiu que no pas a un ús explicatiu o analític. Algunes la consideren integrada per les persones que formen part dels nuclis actius de les entitats, mentre altres ho entenen com qualsevol persona del col·lectiu que presenta algun tipus de relació amb l’entitat.

Entre l’ampliació i l’enfortiment de la base social

El repte de la base social històricament s’ha associat directament i estretament a l’ampliació d’aquesta. Amb tot, l’informe mostra que quan es focalitza des d’una perspectiva qualitativa, s’està fent referència a l’enfortiment de la base social que es relaciona majoritàriament amb el relleu en les responsabilitats, amb una participació activa de les persones vinculades a l’entitat, i amb la cohesió i sentiment de pertinença a l’entitat.

Les múltiples dimensions del relleu en les entitats

El relleu es presenta com una qüestió interna de les entitats, vinculada a la gestió i al foment d’actuacions de participació i comunicació internes. Les conclusions mostren que, entre les dificultats per al relleu en els càrrecs de responsabilitat de l’entitat, apareixen elements exògens relacionats amb els tràmits administratius vinculats a la seva renovació. Així mateix, també es vincula el relleu generacional als condicionants vers la participació de les persones joves en els afers col·lectius.

Una comunicació efectiva

Les entitats són conscients que tant la comunicació externa com interna és un àmbit clau a treballar i al qual cal destinar recursos. L’informe posa de manifest que les entitats presenten necessitats en l’àmbit tècnic en relació amb les eines comunicatives però també reptes vinculats als coneixements en l’ús de diversos aspectes relacionats amb la comunicació, com són la tècnica, les eines i els canals.