Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Infografia: les fonts de finançament de les associacions de Barcelona

juliol 19, 2016 | By | No Comments

De forma general, la principal font de finançament són els recursos propis, els quals van representar el 55% del volum econòmic. Les fonts procedents de les administracions públiques suposen el 31% del volum total i el 14% restant correspon al finançament privat.

2016_07_JPG_Fonts de finançament

Submit a Comment