Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Infografia: els ingressos de les associacions de Barcelona

juliol 8, 2016 | By | No Comments

Fins a les 90 persones associades el més freqüent és que les associacions disposin d’uns ingressos inferiors als 15.000 euros.

2016_07_JPG_Ingressos

Submit a Comment