Image Image Image Image Image Image Image Image Image

La Noguera

Informes territorials

La Noguera

Panoràmic 2018

Informe de la comarca de La Noguera

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre de la comarca de La Noguera. S’estima que a la comarca hi ha unes 175 organitzacions actives.