Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Igualada

Informes territorials

Igualada

Panoràmic 2017

Informe Igualada

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre del municipi d’Igualada. La mostra està formada per 45 organitzacions. S’estima que a igualada hi ha 1 associació per cada 92 habitants.