Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Girona

Informes territorials

Girona

Panoràmic 2016

Informe comarques gironines

Estudi quantitatiu de les organitzacions sense afany de lucre de les comarques gironines. La mostra està formada per 222 organitzacions (138 respostes al 2016 i 84 al 2015).