Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sectorials 2016

Informes sectorials Catalunya 2016

Informe d’Entitats de Dones

Estudi quantitatiu de les organitzacions de dones de Catalunya. Les entitats de dones representen el 7% de les 2.000 entitats enquestades en El Panoràmic 2016.


Informe Esportives Barcelona

Estudi quantitatiu de les organitzacions esportives de Barcelona. S’estima que a la ciutat de Barcelona hi ha prop de 700 entitats actives que tenen com a àmbit prioritari d’actuació l’esport. D’aquestes, el 55% realitza competició esportiva.