Image Image Image Image Image Image Image Image Image

07 nov

By

La Noguera, per sobre de la mitjana catalana d’entitats per habitant

novembre 7, 2019 | By |

La comarca compta actualment amb unes 175 associacions actives, la qual cosa suposa una cada 221 habitants.

El passat 6 de novembre es va presentar a Balaguer l’informe d’El Panoràmic 2018 de la comarca de la Noguera. L’acte va posar de manifest com les entitats del territori mostren interès per l’estat del teixit associatiu del seu entorn més proper. En aquesta línia, s’estima que la Noguera compta amb unes 175 associacions actives, la qual cosa suposa una cada 221 habitants, per sobre de la mitjana catalana, que es troba en una cada 314.

Les dades de l’informe també mostren que 7 de cada 10 entitats comptem amb entre 3 i 30 persones implicades de manera continuada, ja sigui com a membres de les juntes, persones sòcies o voluntàries. Fent referència a aquestes, a la comarca de la Noguera, 1 de cada 4 entitats compta amb projectes de voluntariat, en què hi participen persones voluntàries que no en són sòcies.

Un altre aspecte que també desxifren les dades de l’informe és la presència i participació de les persones per gènere. Així, s’especifica que la presència de dones i homes en els òrgans de govern és heterogènia, essent les dones més presents en les bases, representant el 53% de la participació en les assemblees. En les juntes, en canvi, les dones representen el 46% i en el cas de les presidències arriben al 37%.

Finançament propi per sobre del públic i el privat

La forma de finançar-se és, també, un gran mal de cap per a les entitats i són unes dades que no podien faltar a l’informe. El Panoràmic de la Noguera mostra que el volum d’ingressos mitjà de les entitats no supera els 5.500 euros anuals i que la principal font de finançament és pròpia (73%), molt per sobre de les fonts públiques i privades. Pel que fa a la relació contractual amb la seu, el 70% de les entitats es troben en cessió pública d’espai.

Per acabar, la presentació també va posar de manifest que les entitats de la Noguera tenen dos grans reptes a davant: l’ampliació de la base social i la diversificació de les fonts de finançament.