Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Les entitats de dones de Catalunya, un sector de base, dinàmic i pròxim

novembre 2, 2017 | By | No Comments

El passat 18 d’octubre, l’Institut Català de les Dones (ICD) va organitzar la presentació d’’El Panoràmic 2016 de les entitats de dones’, en una investigació que pretén aprofundir en el coneixement del teixit associatiu femení i donar visibilitat a la realitat i els reptes de l’ampli i divers conjunt d’entitats de dones que treballen en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

L’estudi ha comptabilitzat l’existència de 950 entitats amb aquestes característiques, la qual cosa representa el 4% del total d’organitzacions no lucratives a Catalunya. Els resultats posen de manifest que les associacions de dones tenen com a prioritats la millora de la base social, la millora de la comunicació i difusió, l’assoliment dels objectius missionals i la diversificació de les seves fonts de finançament.

En comparació amb les entitats no lucratives en general, el teixit associatiu femení mostra que és un sector d’organitzacions de base, dinàmic i d’acció de proximitat, amb una àmplia base i més alta implicació de les associades que en d’altres tipus d’entitats. Pel que fa al seu finançament, la majoria d’aquestes associacions (62%) compten amb uns ingressos inferiors a 15mil euros.

Estudi El Panoràmic de les entitats de dones
Fotos de la presentació

Submit a Comment