Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Infografia: Persones voluntàries i participació

juny 28, 2016 | By | No Comments

El 70% de les associacions de Barcelona compten amb la participació de persones voluntàries no associades en els seus projectes. Entre les associacions el més habitual és que comptin amb fins a 10 persones voluntàries en els seus equips. De fet, els resultats mostren que el 40% s’ubiquen en aquest tram.

S’estima que hi ha 134.130 persones voluntàries. La participació de dones i homes és bastant equilibrada encara que la presencia de dones és superior (60%).
En conjunt, l’associacionisme de la ciutat mou a 700.000 persones entre persones associades i voluntàries.

2016-06_JPG_Persones voluntàries

Submit a Comment